Welcome visit Bobao Industry site! 中文 Set homeAdd to Favorites
Contact us
Taizhou Bobao Industry & Trade Co., Ltd.
TEL:   0086-576-88551630  88551635  88551695
FAX:  0086-576-88551632
Website: www. tzbobao.com

Address: A13, Feiyue Science Park, Jichang Rd.,
               Jiaojiang, Taizhou,Zhejiang,China

Zip:  318000